Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_16_092_POTENCIÁL- Výzva III

Název projektu: Výstavba vývojového centra podvozkových komponentů a hnacích agregátů nákladních automobilů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009124

Cíl projektu: Cílem projektu je vystavět a vybavit nové vývojové centrum společnosti za účelem vývoje hnacích agregátů a podvozkových komponentů (prvků brzdové soustavy, pérování, tlumení a stabilizace) pro vozidla záchranných složek a jiná speciální vozidla.

C:\Users\foldesi\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.014\CZ_RO_B_C.jpg

Představení projektu:

Výstavba vývojového centra posune žadatele k vyšší úrovni technologické vyspělosti organizace a výrobků. Dále umožní žadateli zavést nové standardy do výroby. Řešení projektu rovněž přispěje k přesunu aktivit organizace do kategorie produktů s vyšší technologickou úrovní. Pro zamýšlený rozvoj se společnost neobejde bez vybudování nového vývojového centra vybaveného potřebnými stroji, přístroji a zařízením.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.